Điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng bởi HackLike.Best.


Dịch vụ này có sẵn cho mọi người miễn phí. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, bạn đồng ý -

  • Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đăng nhập trên Instagram của bạn để auto like instagram/auto comment instagram/auto sub instagram/theo các mục đích.

Bạn không được sử dụng dịch vụ này cho

  • Auto like instagram/auto comment instagram/auto sub về Nội dung tình dục/ảnh/trang cá nhân..
  • Lạm dụng Công cụ hack like instagram/hack comment instagram/hack theo dõi..

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn nên ngừng sử dụng dịch vụ này.