Tại sao chúng ta sử dụng Cookies??

Chúng tôi thu thập thông tin người dùng bằng cách sử dụng cookie và thẻ pixel. Cookie là một mẩu thông tin nhỏ mà một trang web có thể gửi tới trình duyệt của bạn và sau đó có thể được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Nó hoạt động như một thẻ ẩn danh xác định máy tính của bạn, nhưng không phải cá nhân bạn..

Cookies có khả năng lưu trữ thông tin về các trang web được xem và các quảng cáo được xem hoặc nhấp vào. Đối với khách hàng đã đăng ký, cookie cũng có thể lưu thông tin người dùng và tùy chọn màn hình. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình thông báo cho bạn trước khi bạn nhận được cookie, cho bạn cơ hội quyết định có chấp nhận hay không. Bạn cũng có thể đặt trình duyệt của mình từ chối mọi cookie. Vì nhiều trang web sử dụng cookie để cho phép khách truy cập dễ dàng điều hướng, bạn có thể thấy rằng một số trang web hoặc trang không hoạt động tốt nếu bạn từ chối các cookie được liên kết với chúng.

Thẻ pixel, còn được gọi là GIF rõ ràng hoặc đèn hiệu web, là một thẻ vô hình được đặt trên các trang nhất định của trang web của chúng tôi nhưng không phải trên máy tính của bạn. Khi bạn truy cập các trang này, thẻ pixel sẽ tạo một thông báo chung về lượt truy cập đó. Chúng thường hoạt động cùng với cookie, đăng ký khi một máy tính cụ thể truy cập vào một trang cụ thể. Nếu bạn tắt cookie, thẻ pixel sẽ chỉ phát hiện một lần truy cập trang web ẩn danh.


Cookie có hại không?

Không, Cookies chỉ chiếm dung lượng đĩa và biến mất ngay sau khi bạn đóng trình duyệt.

Tìm hiểu thêm tại Luật Cookie


Trang web được xây dựng bởi HackLike.Best. © 2018-2019. Đã được ủy quyền.